tel: 12 393-20-64, 12 393-20-65

O firmie

W 1995 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku napraw torów inż. Wiesław Michnik rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą, rezygnując z wieloletniej pracy w PKP. W ten sposób powstała Firma Torowo Spawalnicza „SPAW-TOR”. Na początku rozpoczęcia działalności Właściciel wyposażył brygadę spawalniczą w dwa palniki i nowoczesny osprzęt do spawania termitowego szyn metodami SoWoS i PLA. W 1998 roku uruchomił zespół regeneracji rozjazdów i szyn w torze, realizując inwestycje w zakresie: zakup samochodów ciężarowych i ich adaptacja do transportu, agregatów prądotwórczych dużej mocy, szlifierek torowych, palników do podgrzewania szyn, elektronicznych termometrów szynowych, nowoczesnych spawarek i podajników drutu proszkowego. Zastosowana nowoczesna technologia pozwoliła uzyskać wyższą twardość i wytrzymałość elementów regenerowanych, niż nowych przed napawaniem. Dodatkowe atuty tej metody to wykonywanie regeneracji w torze, bez zamknięć ruchu i kosztownej wymiany elementów. W 2001 roku - kolejna inwestycja i nowa technologia - zakup automatu spawalniczego do regeneracji szyn tramwajowych przez napawanie drutem litym w osłonie topników proszkowych. W ślad za tym są realizowane kolejne zakupy sprzętu i następnej dużej ciężarówki. Jej adaptacja dla potrzeb robót torowych polegała na zainstalowaniu agregatu prądotwórczego dużej mocy do zasilania i oświetlenia miejsca robót torowych oraz wyposażeniu w szlifierki torowe, lampy oświetlające miejsce robót itd. W ten sposób prace mogą być wykonywane nocą, gdy nie ma ruchu tramwajowego. W 2002 roku następny zakup: samochód ciężarowy IVECO Dally z kontenerem i windą oraz generator QAS 78 i automat spawalniczy ESAB A6 wraz ze źródłem prądu i kablem sterowniczym. Rok 2003 również zaczął się od nowych inwestycji, jakimi są zakup dwóch generatorów Atlas Copco oraz automatu spawalniczego ESAB. W celu podwyższenia jakości świadczonych usług wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. W 2004 roku firma rozpoczęła produkcję szlifierek samojezdnych, na które otrzymała aprobatę techniczną CNTK. Kolejne lata to dalszy rozwój i unowocześnianie działalności firmy. Doświadczenie i wiedza oraz znajomość branży umożliwiły szybki rozwój i ekspansję firmy, a zdobyte doświadczenia pozwoliły na systematyczne zwiększanie zakresu wykonywanych usług specjalistycznych . Innowacyjność i zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne uczyniły firmę jedną z najlepszych na rynku remontów torów w kraju. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu znacznie skróciło czas realizacji i obniżyło koszty wykonania usług w stosunku do firm konkurencyjnych. Zatrudnienie doświadczonych pracowników o potwierdzonych kwalifikacjach i uprawnieniach specjalistycznych umożliwiło firmie wykonywanie prac o dużym stopniu trudności i ryzyka w każdych warunkach środowiskowych.

 

 

Dzięki systematycznemu szkoleniu pracowników oraz rozwoju zaplecza technicznego rośnie zaufanie do Firmy Torowo Spawalniczej „SPAW-TOR” jako firmy rzetelnej i fachowej. W opinii klientów firmę cechuje innowacyjność, solidność, fachowość i wysokie kwalifikacje pracowników. Dowodem wysokiej jakości oferowanych usług i pozycji zajmowanej na rynku są referencje i rekomendacje z wykonanych usług.

 

Od momentu rozpoczęcia działalności nie wystąpił przypadek zgłoszenia większych reklamacji dotyczących usług wykonywanych przez Firmę Torowo Spawalniczą „SPAW-TOR”. Firma wykonuje roboty w ustalonym terminie zgodnie z dokumentacją techniczną, technologiczną, oraz obowiązującym Prawem Budowlanym i innymi wymaganymi przepisami, normami.

 

Firma udziela 2-letniej gwarancji na wykonane roboty torowe i spawalnicze.

 

Firma posiada następujące uprawnienia:

 • aprobatę techniczną CNTK na złącza szynowe spawane termitowo metodą SoWoS, SoWos-HC i SkV.
 • aprobata techniczna CNTK na regenerację przez napawanie
 • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu pociągów ( szyny kolejowe oraz części rozjazdów i skrzyżowań torów zregenerowane metodą napawania)
 • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu pociągów (złącza szynowe typu UIC 60 i S 49 spawane termitowo metoda SoWoS i SoWoS - HC.

Pracownicy wykonujący czynności mające wpływ na jakość realizowanych usług są kompetentni, odpowiednio przeszkoleni oraz posiadają wymagane umiejętności i doświadczenie oraz uprawnienia specjalistyczne.

 

Pracownicy firmy posiadają następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe
 • certyfikaty do kontroli wykonania i odbioru robót spawalniczych wydane przez PKP Warszawa
 • certyfikaty do spawania szyn termitem metodą SoWoS wydane przez PKP Warszawa
 • certyfikaty do elektrycznego napawania szyn i elementów rozjazdów kolejowych wydane przez PKP Warszawa
 • certyfikaty w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń

Prace prowadzimy w oparciu o technologie i urządzenia renomowanych firm światowych tj. GEISMAR, LINCOLN, ESAB, ATLAS COPCO.

 

Stosujemy materiały dopuszczone na PKP takich firm jak: ESAB, LINCOLN, ELEKTRO-THERMIT, RAILTECH, ALUTHERM.

 

Firma wykonuje usługi w zakresie:

 • Regeneracja krzyżownic i iglic w torze
 • Napawanie boczne i powierzchniowe szyn w torze
 • Napawanie szyn automatem w torze
 • Spawanie termitowe szyn metodą SoWoS i PLA
 • Szlifowanie falistości szyn szlifierkami samojezdnymi
 • Remonty torów i rozjazdów.