tel: 12 393-20-64, 12 393-20-65

Certyfikaty

Znajdziecie tutaj Państwo nasze certyfikaty i dopuszczania .

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA NA LINIACH PKP PLK S.A.
Złącza szynowe spawane termitowo wykonane metod SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P R350, SoWoS-HC, SoWoS 120, SkV, SkV Elite

Dopuszczenie spoiny

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA NA LINIACH PKP PLK S.A.
Regeneracja elementów nawierzchni kolejowej metodą elektrycznego napawania łukowego


DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA NA LINIACH PKP PLK S.A.
Złącza szynowe przejściowe 49E1/60E1 spawane termitowo, wykonane metodą SoWoS-5-E L50/PR
Dopuszczenie przejściówki